ČLÁNKY, NOVINKY

arr3Ako určiť správnu dĺžku obojku? Ponúkame Vám návod, ako správne odmerať obvod krku Vášho psa a určiť potrebnú dĺžku...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 0,70 EUR
Skladom
Naša cena 0,90 EUR
Skladom
Naša cena 10,00 EUR
Skladom

ANKETA

Páčia sa Vám naše výrobky ?

áno 41% čiastočne 21% nie 18% privital by som väčšiu ponuku 20%

KONTAKTY

Zdenek Pliešovský - L.A.Factory
Puškinova 4617/4
03601 Martin
tel: +421 907 843 980
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.la-factory.sk a zároveň predávajúcim je:

 

Zdenek Pliešovský - L.A.Factory

Puškinova 4617/4

036 01  Martin

Slovenská republika

 

IČO: 50 070 037

DIČ: 1048489321

Zápis: Okresný úrad Martin, odbor živnostenského podnikania

OU-MT-OZP-2015/014088-2

Číslo živnostenského registra: 550-26793

 

Peňažný ústav: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2946014218/1100

IBAN: SK14 1100 0000 0029 4601 4218

SWIFT: TATR SK BX

 

Mobil: +421 907 843 980

E-mail: info@la-factory.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71

P.O.BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632130

e-mail: za@soi.sk

 

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

1.1 Prevázkovateľom ,predávajúcim a dodávateľom je spoločnosť Zdenek Pliešovský - L.A.Factory, Puškinova 4617/4, 036 01  Martin

1.2 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania alebo povolania.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 E-shop je počítačový sýstém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, kotrý umožňuje objednávanie tovaru alebo služieb.

1.5 Tovarom alebo službou sú všetky produkty uverejnené na stránkach e-shopu.

1.6 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkam

1.7 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín

dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže

objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia

podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že

už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí

iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade

kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým

kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne

uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci nasledovnými spôsobmi:

a) v hotovosti pri osobnom odbere

b) na dobierku (platíte pri preberaní tovaru na pošte)

c) prevodom na účet predávajúceho. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu

s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, keď je tovar skladom. V prípade špecifických požiadaviek sa môže dodacia lehota predĺžiť na 14 pracovných dní alebo dlhšie, o čom však bude kupujúci písomne alebo telefonicky upozornený.

5.2. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

 

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) Slovenskou poštou

b) osobný odber

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na

určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za

poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním

nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

 

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

služieb na zálade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádkových priestorov predávajúceho o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo bez udania dôvodu odstúpiť

od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 kalendárných dní odo dňa

prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoškodený,

b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný

symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby

počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci

neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je

predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar,

okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci

akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.

8.2 Predávajúci je povinný:

a) dodať tovar zákazníkovi v požadovanej kvalite, množstve a za dohodnutú cenu

b) zaslať spolu s tovarom alebo dodatočne všetky dokumenty k tovaru (faktúru za tovar, návod na obsluhu v slovenskom

jazyku, reklamačný list)

8.3. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar

b) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu

c) skontrolovať neporušenosť obalu resp. samotný tovar pri jeho preberaní.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich webových stránok (http://www.la-factory.sk/) je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

9.1. Bezpečnosť údajov

9.1.1 Prevádzkovateľ  internetového obchodu www.la-factory.sk v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.2016/679 prijal na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

9.1.2 Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našich webových stránkach a ich používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

9.2. Používanie webovej stránky maloletými osobami

9.2.1 Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našich webových stránkach, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov hneď, ako sa o tom dozvieme. 

9.3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísťo ich poskytnutie:

- bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia predzmluvného alebo zmluvného vzťahu ( vytvorenie objednávky )
- s Vašim súhlasom ( napr. prihláška na odber newslettra, marketingové aktivity, prieskum spokojnosti klienta...).

9.4. Zber a spracúvanie osobných údajov

9.4.1.Vami poskytnuté osobné údaje - registrácia, objednávky, formuláre a otázky k produktom

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našich webových stránkach, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, budú spracovávané a uchovávané po nevyhnutnú dobu v informačnom systéme prevádzkovateľa, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie uzavretých zmluvných vzťahov, v ktorých zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje budú využívané výlučne na účel, pre ktoré boli získané a nebudú využívané na marketingové aktivity spoločnosti.

9.4.2 Údaje zhromažďované

Na tejto webovej stránke je použitý software pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

- anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
- dátum a čas zaslania požiadavky
- názov prezeranej stránky resp. súboru
- linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
- prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
- operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

9.5. Partneri

Prevádzkovateľ nevykonáva všetko spracovávanie osobných údajov sám, ale využíva podporu profesionálnych partnerov. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám.

Príjemcami osobných údajov možu by prepravné spoločnosti za účelom dodania objednaného tovaru, poskytovateľ aplikácie internetového obchodu - spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice, IČO: 28090403, DIČ: CZ28090403 a jej sprotredkovatelia pre správu a administráciu serverov. Ďalšími prijemcami údajov možu byť advokáti, auditori a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje údaje tretím stranám - napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

9.6. Práva dotknutých osôb

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

- právo na prístup k osobným údajom,
- právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
- právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
- právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
- právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy prevádzkovateľa info@la-factory.sk

 

10. Zmluvná pokuta

10.1 Predávajúci si vyhradzuje právno na udelenie zmluvnej pokuty vo výške 10€ /slovom desať eur) v prípadoch, že:

a ) vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od nej neodstúpil a neprebral tovar od prepravcu a tak bol tovar následne

vrátený predávajúcemu,

b) bol vyzvaný predávajúci k prevzatiu tovaru, pričom si tovar neprevzal a tým porušil ustanovenia Obchodných podmienok

8.3.a.

10.2 Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu, ako aj  ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením

kúpnej zmluvy.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez

upozornenia kupujúceho.

11.2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu tými

obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej

stránke predávajúceho.

11.3  Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

11.4. Odoslaním objednávky súhlasí kupujúci so znením obchodných aj reklamačných podmienok.

11.5  Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k nahliadnuti v sídle spoločnosti a sú zverejnené aj

na internetovej stránke e-shopu.

11.6 Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohach)

sa riadi podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z.

ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

11.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť

 

25.5.2018

 

V Martine, 25.5.2018

 

NWRlO